Novas de actualidade

Santiago de Compostela Promoción Económica, Emprego e Comercio Convocatoria de axudas para a creación de novas empresas “Santiago Investors Support 2014”

Establécense as bases reguladoras do programa do SANTIAGO INVESTORS SUPPORT “Incentivos para a creación de novas empresas en Santiago de Compostela” para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas ao fomento do autoemprego a través da creación de novas empresas ou iniciando activ...  [mais...]Derradeiros videos

UPTA Galicia


Aviso Legal - Avda. Romero Donallo nº36 - Portal 2 - Entreplanta C (15706) - Santiago de Compostela - Tel.: 981552385 / Fax: 981554125
info@auga.org